more pics

© 2017 by francesco zago

  • White Facebook Icon
  • White SoundCloud Icon
  • White YouTube Icon
Solo performance

Tribute to Claudio Rocchi, Spazio Ligera, Milan (2017) Photo by Elena Talarico